ვა გიჸორქო მა / Va Giorko Ma
Был приятно удивлен, что мегрельскую песню Va Giorko Ma исполняют не только грузины. В youtube много ее разных версий, в том числе и иностранцами. Но больше всего взяло за сердце Va Giorko Ma в Гальском районе..ვა გიჸორქო მა,
ვა მორწონქო მა,
იშენ ქუგორლუაფუდა,
სქანი ჭირი მა.

მიობირალი:

უსქანეთი მა, ვადმარინე მა,
გოლვაფირო მახარია, სქანი ჭირი მა – 2 შახ.

უსქანეთი მა, თე ქიანა მა,
მაფუ სრული ჯოჯოხეთი, სქანი ჭირი მა – 1 შახ.

მიობირალი:

სქან ვორექი მა, ვაგაღორენქ მა,
მუ ჯგირი რექ მახარია,
სქანი ჭირი მა.

გოლვაფირო გურიში ვარდი,
სქანი ჭირი მა.

Комментариев нет:

Технологии Blogger.
//maksimal)akhir=maksimal;html+="Page "+nomerhal+' of '+maksimal+"";var prevnomer=parseInt(nomerhal)-1;if(nomerhal>1){if(nomerhal==2){if(jenis=="page"){html+=''+upPageWord+''}else{html+=''+upPageWord+''}}else{if(jenis=="page"){html+=''+upPageWord+''}else{html+=''+upPageWord+''}}}if(mulai>1){if(jenis=="page"){html+='1'}else{html+='1'}}if(mulai>2){html+=' '}for(var jj=mulai;jj<=akhir;jj++){if(nomerhal==jj){html+=''+jj+''}else if(jj==1){if(jenis=="page"){html+='1'}else{html+='1'}}else{if(jenis=="page"){html+=''+jj+''}else{html+=''+jj+''}}}if(akhir'+maksimal+''}else{html+=''+maksimal+''}}var nextnomer=parseInt(nomerhal)+1;if(nomerhal'+downPageWord+''}else{html+=''+downPageWord+''}}var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");for(var p=0;p0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}function hitungtotaldata(root){var feed=root.feed;var totaldata=parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t,10);loophalaman(totaldata)}function halamanblogger(){var thisUrl=urlactivepage;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1&&thisUrl.indexOf(".html")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){jenis="page";if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){nomerhal=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{nomerhal=1}document.write("