Ideas

5/col-right/Ideas

ვა გიჸორქო მა / Va Giorko Ma
Был приятно удивлен, что мегрельскую песню Va Giorko Ma исполняют не только грузины. В youtube много ее разных версий, в том числе и иностранцами. Но больше всего взяло за сердце Va Giorko Ma в Гальском районе..ვა გიჸორქო მა,
ვა მორწონქო მა,
იშენ ქუგორლუაფუდა,
სქანი ჭირი მა.

მიობირალი:

უსქანეთი მა, ვადმარინე მა,
გოლვაფირო მახარია, სქანი ჭირი მა – 2 შახ.

უსქანეთი მა, თე ქიანა მა,
მაფუ სრული ჯოჯოხეთი, სქანი ჭირი მა – 1 შახ.

მიობირალი:

სქან ვორექი მა, ვაგაღორენქ მა,
მუ ჯგირი რექ მახარია,
სქანი ჭირი მა.

გოლვაფირო გურიში ვარდი,
სქანი ჭირი მა.

Отправить комментарий

0 Комментарии